Header Ads

premium

Sosyal Politikanın Tarihçesi

sosyal politika tarihi pdf

SOSYAL POLİTİKA TARİHSEL GELİŞİMİ KONU ANLATIMI

Sosyal politika bilim dalı nasıl oluşmuştur,nasıl gelişmiştir,sosyal politika günümüzde halen kullanılıyor mu? konuları anlatımı yapılacaktır.

Sanayi devrimi öncesi sosyal politika

Toplum refahını sağlamak çok eski dönemlere dayanmaktadır.Ekonomik yapı ilk çağlarda tarıma dayanmaktadır ve toplum yapısı çoğunlukla aile ekonomisi ve kölelik düzenine bağlı bir yapıda oluşmaktadır.Tarım faaliyetlerine dayalı ekonomik hayat, genellikle ailelerin birbirlerinden köle kiralamasını gerektirmiştir.

17. yüzyıl zanaat hayatının sınırlı sermaye kullanımı el emeği ve becerisine dayalı olma özelliğinde değişim yaşanmamıştır.Üretim için kullanılmakta olan araç ve gereçler sürekli geliştirilmektedir ve bir kaç mekanik düzenlemelerden yararlanılmıştır.

Araç ve gereçler değişim gösterdikçe değişik zanaatkarlar tarafından,ayrı işyerlerinde üretilmekte olan parçaların birleştirilerek en son ürün haline getirildiği merkezi imalathaneler çoğalmasına yol açmıştır.

TÜRKİYE'de Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi

Osmanlı'da lonca düzeni dağılırken sanayileşmenin yaşanmaması nitelikli iş gücünün yok olması sonucunu doğurur.

Hiç yorum yok