Header Ads

premium

İnsan Haklarının Düzenlenmesi Ve Sınırlanması

insan haklarının sınırlandırılması pdf

İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ VE SINIRLANMASI KONU ANLATIMI

Sınırlama,insan haklarının korunması ele alındığında anlatıldığında, hakkı ortadan kaldırılacak biçimde uygulanamaz.

Sınırlama kavramı ve insan haklarının sınırlanması

Temel hakların üstüne bir kaç sınırlamanın eklenmesi,temelde, belirlenmiş hakların düzenlenmesi yetkisini anlatmaktadır.Bütün hak ve hürriyetlerin, insan hakları hukuku kaynaklarında dile getirilmiş olmasa'da, o hürriyetin kalitesinden kaynaklanan,doğal,objektif çizgileri bulunmaktadır. bu sınırlamalar Hem Anayasalar hemde yasalar ile uygulanan sınırlamalardır.

Sınırlanması Olan ve Olmayan Haklar

Bir takım hak ve hürriyetler , uluslararası ve bölgesel ve ulusal insan hakları hukuku dokümanlarında mutlak terimler ile anlatılmıştır. bu terimlerin'de kesinlikle sınırlanması durumu söz konusu değildir.

Sınırlayıcı Biçimde Anlatılan Haklar

Bir takım hak ve hürriyetler yasalar ile ve elverişli sebeplerin olması durumunda sınırlanabilir.

Belli Bir Amaçla Kullanılması Sınırlanabilen Haklar

Bir Takım haklar, kimi koşullar altında sınırlandırılabilir.

İnsan Haklarının Sınırlanmasında İlkeler

İnsan haklarının sınırlana bilmesinde, yasa koyucunun sınırları kavramını açıklayarak tanımlayan ilkeler YEDİ BAŞLIK halinde toplanmaktadır.

Sınırlamaların gerekliliği Bir toplumda kesinlikle sınırsız hürriyet anlayışı bulunmayacağı, sınırsız hürriyetlerin anarşi ve hürriyetsizlik oluşturacağı bir temeldir.

Sınırlamaların yasallığı Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına yönelen hukuki araçların temel olanı sınırlamaların yasama organlarına bırakılmış olmasıdır.

Sınırlamaların sebebe bağlılığı Temel hak ve hürriyetler sadece Anayasasının gerekli maddelerinde belirtilmiş nedenlere bağlı olarak ve sadece kanunla sınırlandırılabilir.

Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk ilkesi Anayasanın sözü şeklinde anlatılan,genel olarak Anayasa metninde açık durumda düzenlenen şartlardır.

Ölçülük Kamu gücü, bir hak ve hürriyeti sınırlama zorunluluğu durumunda elinde bulunan araç ve ya araçları kullanmaktadır.

Demokratik toplum gereklerine uygunluk Bir devlette insan haklarının büyümesi için iki temel siyasi gelişmelerin bulunması gerekmektedir.bunlar şunlardır liberalleşme ve de demokratikleşmedir.

Hakkın Özüne Dokunmama 1961 anayasasında temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması durumunda,hakkın özüne dokunulmayacağı anlatılmıştır.

Hiç yorum yok